Hírek

brunnert

A CÉL: Szilárd alapokon álló nemzeti és ifjúsági közösség | Brunner Tibor

Makón, a Korona Szállóban tartották meg a Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) éves tanácskozását. Az esemény különlegességét egyfelől az adta, hogy a határon inneni és túli magyar fiatalokat tömörítő legnagyobb és legjelentősebb kezdeményezés végre elindult az önálló jogi személlyé válás útján, másfelől pedig az, hogy a Dél-Alföldön még nem került sor hasonló ifjúsági tanácskozásra.

Fotó: szegedma.hu

November utolsó hétvégéjének fejleményeit és tanulságait Brunner Tibor, a Societas – Baloldali Ifjúsági Mozgalom Nemzetpolitikáért felelős elnökhelyettese, illetve az MSZP Határon Túli Magyarok Tagozatának alelnöke a következőkben látta, felhívva a figyelmet az összefogás erejére:

“A MIK tevékenysége megmutatja, hogy a Kárpát-medence összeköti az itt élő magyar fiatalokat, s olyan szervezeteket kapcsol össze, mint a cserkészszövetségek, a hallgatói önkormányzatok vagy akár a politikai ifjúsági szervezetek. Azért tartom nagyon lényegesnek az ilyen alkalmakat, mert itt olyan erős és tartós barátságok, kapcsolatok köttethetnek, amelyek óriási segítséget jelentenek a gyakorlati munka során. Nagyon fontos, hogy mi, Kárpát-medencei magyarok közösen lépjünk fel. Ismerjük és értsük meg egymás helyzetét, hogy könnyebben és hatékonyabban tudjunk együttműködni a saját jövőnk érdekében.”

A találkozó idején az egyes tagszervezetek küldöttei és egyéb delegáltak kicserélhették véleményüket, nézeteiket arról, hogy hogyan is képzelik el a magyar fiatalaság közeljövőbeli kilátásait, lehetőségeit, illetve hogy ők mit és hogyan igyekeznek tenni érte. A közös cél, egy erős, egységes magyar ifjúsági és ezen keresztül egy szilárd alapokon álló nemzeti közösség létrehozása volt a mozgatórugója minden beszédnek és kerekasztalbeszélgetésnek, illetve közösségi programnak, amelyeke a két nap alatt Makón sor került.

brunnert

MSZP delegációja Erdélyben

„Hogyan tovább Európa? témakörben kerül sor a 11. EU Táborra július 8–13. között Marosfőn a Magyar Ifjúsági Értekezlet, az RMDSZ Főtitkársága, a Kós Károly Akadémia Alapítvány és a Sapientia EMTE kolozsvári karának szervezésében”.

A szervezők meghívásának eleget téve az MSZP delegációja – Kiss László Országgyűlési képviselő a Nemzeti összetartozás bizottságának tagja, Rózsa Endre az MSZP Határon Túli Magyarok Tagozatának alelnöke, Brunner Tibor a Societas alelnöke – is jelen volt a rendezvényen.

A táborban a szabadidős tevékenységek alapját a helyszínen meghatározott csapatok közti vetélkedőre építették, érdekességként pedig egy elnökválasztási kampány folyamatát szimulálták. A tábor, mint a fiktív ország területe az Eutópia nevet viselte, amelyben nyolc csapat állított jelöltet, majd küzdött meg az államelnöki címért és a fődíjért. A nyertes csapat egy brüsszeli tanulmányúton vehet részt.

Kiss László MSZP-s országgyűlési képviselő szerint a résztvevők, szervezők és meghívottak számára egyaránt hasznos és tanulságos hét zárult, mely során a hagyományokhoz híven a közös tanulás, beszélgetések, informálódás és szórakozás volt mindvégig az előtérben. A képviselő elmondta, hogy a Magyar Szocialista Párt azt szeretné, ha minden magyar esélyeket kapna a szülőföldjén való boldogulásra, a határon túli magyar szervezeteket pedig olyan fontos partnereknek tekinti, amelyekkel együttműködni kell, de nem diktálni nekik, ahogyan azt a kormány teszi.

brunnert

A legfontosabb helyi feladat: a közbiztonság helyreállítása!

Településünk új polgármesterjelöltje, Brunner Tibor minden közös ügyünk közül a Polgárőrség újraalakítását tartja a legsürgetőbbnek. Ha a helyiek ismét közvetlenül őrködhetnek majd saját biztonságuk felett s munkájukat majd új kamerás térfigyelő-rendszer segíti – már önmagában is jelentős előrelépés lesz Brunner igazi célja felé.

Ez pedig nem más, mint az esztergályhorváti emberek és a kezdeményezések összefogása, amely a továbblépés egyetlen útja, de egyben a fejlődés biztos záloga is.

– Előljáróban mondana néhány szót önmagáról, családjáról?
32 éves éves vagyok, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán közgazdászként, a vendéglátó és szálloda szakon államvizsgáztam.

Családom a 18. század óta él Esztergályban.

Bár én magam már Keszthelyen születtem, a helyi tradíciók fontos szerepet játszottak az életemben, ezért 5 év óta kisebb-nagyobb megszakításokkal itt élek, s a családi gazdaság folyamatos rendbetételével és fejlesztésével folytatni igyekszem elődeim munkáját.

Azóta bőven volt alkalmam megismerni, megtapasztalni a helyiek örömeit és gondjait. Ez és az itt élt őseim emléke számomra különösen jelentős erőforrás.

– Mi foglalkoztatja leginkább a lakosságot a faluban?

A településőrség felszámolása óta, annak hiányában, lényegében nincs család, amelynek valamelyik hozzátartozóját, vagy közeli ismerősét ne érintették volna hátrányosan a helyi bűnözés következményei.

Ma már nincs vita: ez így nem mehet tovább!

A legfontosabb ígéretünk, hogy haladéktalanul visszaállítjuk a polgárőrséget, amely rendőrökkel kiegészülve huszonnégy órás szolgálatot fog ellátni. Létrehozzuk a faluban, és ahol ez szükséges, a hegyen, a pincékre is kiterjesztjük a térfigyelő hálózatot.

Bízom benne, hogy ennek révén látványosan javíthatunk a közbiztonságon!

– Milyen más fontos célkitűzései vannak még a jövőre nézve?

Több évre előre szeretnék tervezni, a helyi fejlődést előmozdító, minél hatékonyabb munka érdekében.

Kiemelt feladatunk, hogy rossz minőségű útjainkat ismét járhatóvá tegyük, illetve, hogy kialakítsunk egy új játszóteret a kicsik számára. Nagyon fontos tervem, hogy a hegyen, borospincéknél mindenütt bevezethessük az áramot.

Szükség van olyan kezdeményezésekre, mint a szabadidő-tevékenységek bővítése, s ezen keresztül (is) a falusi turizmus fellendítése!

A szociális szolgáltatások terén elmondhatjuk, hogy a lehetőségekhez képest már eddig is igen jó munkát végzett a falu, de még több, sokkal több figyelmet kell szentelnünk az e tekintetben talán leginkább érintett nyugdíjasainknak.

Ezek persze jelenleg még csak ötletek: a részletes munkaterveket azután szeretném összeállítani, hogy a helyiek véleményét is részletesen kikértem mindezekről.

– Ön szerint milyen polgármesterre van szükségük a horvátiaknak?

Mindenekelőtt főállásúra. Olyanra, aki csak ezzel foglalkozik.

Az emberek elvárása az, hogy egy faluvezető mindig elérhető legyen. Ezt én sem látom másképpen, hiszen a polgármesteri feladatokat csak eképp lehet tisztességesen ellátni.

Annak, aki egy település élére áll, bár nyilván nem képes rá, lehetőleg ott kell lennie mindig és mindenhol. Én magam, bárki is keressen meg kérdésével az utcán vagy a hegyen, e-mailben vagy személyesen, mindig igyekszem legjobb lelkiismeretem szerint válaszolni.

Persze ezen túl is nagyon sok lesz még a munka.

De erre is fel kell készülni: nem félek a kihívásoktól.

Csak összefogásra, közös munkára van szükség, hisz együtt bármit el tudunk érni!

brunnert

Demeter Márta Keszthelyen

Demeter Márta biztonságpolitikai szakértő, az MSZP országos elnökségi tagja úgy fogalmazott: Hende Csaba lepusztította a honvédséget és az utóbbi napok fejleményei alapján biztonsági kockázatot is jelent a személye.

Véleménye szerint Hende Csaba nem töltheti be ezek után a ráruházott felelős posztot. Kiemelte, hogy fontos feladtnak érzi az elavult honvédelmi eszközök cseréjét, az úgynevezett “elit alakulatok” megszüntetését. Ilyen például a Terrorelhárítási Központ, ami nagyon sok pénzbe kerül.

A rendezvényre meghívott és a sajtótájékoztatón is részt vevő országgyűlési képviselő-jelölt, Szermek Zsolt is egyetért azzal, hogy ezeket a lépéseket fontos megtenni.
A sajtótájékoztatót követően került sor a “Közéleti csütörtök” rendezvényére, ahol természetesen Demeter Márta is részt vett és válaszolt a hallgatóság kérdéseire.

Keszthelyi Televízió – Tüskés Balázs

Forrás: http://www.tvkeszthely.hu/hirek/5338/kozeleti-csutortok-vendeg-demeter-m…

A videó ITT megtekinthető: https://www.facebook.com/photo.php?v=640178412696131&saved

brunnert

Közéleti csütörtök – vendég: Tóbiás József

Az MSZP helyi szervezetének szokásos, kéthetente rendezett “Közéleti csütörtök” című fórumának vendége a legutóbbi alkalommal Tóbiás József országgyűlési képviselő volt. Az érdeklődőkkel való találkozás előtt a választásokról, aktuális politikai kérdésekről tartott sajtótájékoztatót.
Tóbiás József felvázolta azokat a terveket, amiket a kormányváltó erők győzelmük esetén azonnal végrehajtanának. Négy fő területet határoztak meg, ahol az első évben változtatásokat szeretnének véghez vinni. Az egyik a jogállamiság helyreállítása.

A társadalomban sok igazságtalanságot tapasztalnak. Elsősorban a különböző rétegek közötti különbséget kívánnák csökkenteni. Többek között az egy kulcsos, 16 %-os adó progresszívvé tételével is. Harmadik célkitűzés a kiszámítható, jogbiztonságot nyújtó gazdaságpolitika. Végül a nyilvánosság kiegyensúlyozottságának visszaállítását említette fő feladatnak.

Nagyon fontos feladatként említette még a gyermekszegénység felszámolását. Az országjárás során úgy tapasztalja, hogy mindenki sokkal nyitottabb, mint korábban, ám félelmet is érezni az emberek részéről. Ugyanakkor örömét fejezte ki, hogy úgy érzi, nő a baloldal támogatottsága. Brunner Tibor hozzátette: szeretné, ha az MSZP programja minden emberhez eljutna.

A sajtótájékoztatót követően került sor a “Közéleti csütörtök” rendezvényére, ahol az érdeklődők részletesebben megismerhették a média részére ismertetett programot.

Keszthelyi Televízió – Tüskés Balázs

brunnert

Közéleti csütörtök – Kunhalmi Ágnessel

Keszthely – Az ősz óta két hetente megrendezett “Közéleti csütörtök” című rendezvény keretében Keszthelyen járt Kunhalmi Ágnes, az MSZP Országos Elnökségének tagja. A nyílt fórum megkezdése előtt Brunner Tiborral, az MSZP volt országgyűlési képviselőjelöltjével együtt tartott sajtótájékoztatót, aki az “Összefogás” szövetség létrejötte miatt lemondott jelöltségéről.

Az “Összefogás” néven egyesülő baloldali ellenzéki szövetség létrejötte miatt újragondolták az egyéni jelöltek személyét. Brunner Tibor a sajtótájékoztatón hangsúlyozta: a cél, azaz Orbán Viktor leváltása és az elmúlt három évben az ebbe befektetett energiája nagy döntés elé állította.
Arra kéri a választópolgárokat, hogy a cél érdekében azzal segítsék a munkájukat, hogy a DK jelöltjét támogatják. Kunhalmi Ágnes, az MSZP Országos Elnökségének tagja is megerősítette: a legfontosabb most az összefogás, de ez áldozatokkal jár – a nyertes majd a lakosság lesz. A választások megnyerése esetére már elkészítettek egy azonnali intézkedéscsomagot. Ez az oktatásra is hatást gyakorol majd.
Hangsúlyozta: a jelenlegi kormány számos “ostoba” döntést hozott, amiket felül szeretnének vizsgálni.
A sajtótájékoztatót követően Mohácsi József, az MSZP Keszthelyi Szervezetének elnöke, Kunhalmi Ágnes és Brunner Tibor a “Közéleti csütörtök” keretében az érdeklődő lakossággal is beszélgetett.

Keszthelyi Televízió – Tüskés Balázs

Forrás: http://www.tvkeszthely.hu/hirek/5205/mszp-sajtotajekoztato/

brunnert

Visszalépésről és az oktatás jelenéről, jövőjéről

Brunner Tibor, az MSZP körzetfelelőse és Kunhalmi Ágnes, a párt elnökségi tagja tartott sajtótájékoztatót a Közéleti csütörtök program keretében Keszthelyen. Mohácsi József, a Magyar Szocialista Párt városi elnöke bevezetőjében arról beszélt, hogy összefogással kívánják leváltani a kormányt, ezért tudomásul vették azt a döntést, hogy a keszthelyi körzetben nem ők indíthatnak jelöltet.

 

Brunner Tibor elmondta: a cél érdekében visszalépett, s segíteni fogja a DK-s jelölt törekvéseit, s a közös szándékokat. Kunhalmi Ágnes a párt szakértője az oktatás helyzetéről beszélt. Arról, hogy a fő problémát az egykulcsos adó bevezetése okozta, ami miatt rengeteg pénz esett ki az ország költségvetéséből, s számos területen elvonásokat eredményezett. Az oktatás is rossz helyzetbe került, ezért ha kormányzati pozícióba kerülnek, akkor azonnal megkezdik a változtatásokat. Elmondta: terveik szerint 16 éves korról visszaállítják a 18 éves tankötelezettséget, ezzel segítik a szegényebb családok gyermekeit. A Nemzeti Alap Tantervből kizárják a szélsőséges nézetű szerzőket, normalizálják a megtaníthatatlan, zsúfolt mennyiségű tananyagot. Újra választhatóvá teszik a hittant és erkölcstant, megszüntetik a Nemzeti Pedagógus Kart, eldobják a használhatatlan etikai kódexet, és visszaállítjuk az érdekegyeztetés rendjét és a tankönyvpiac rendszerét. Mindezt rendeletekkel meg tudjuk tenni. A második részben lebontják a Klebelsberg intézményfenntartó rendszert, s újra az önkormányzati működtetést helyezzük előtérbe. Kunhalmi Ágnes azt is elmondta, ha kormányoznak, eltörlik az egykulcsos adót, helyette a széles sávos, emberek teherbíró képességét maximálisan figyelembe vevő adózást vezetnek be.

monitormagazin.hu/brunnertibor.hu

brunnert

Tovább dolgozom Zala megye sikeréért!

Kedves Barátaim, kedves MSZP támogatok!

Az elmúlt 3 évben sokat dolgoztunk és küzdöttünk együtt, hogy idén le tudjuk váltani Orbán Viktort és helytartóit.

A komoly felkészülés, a sok aláírásgyűjtés, a rengeteg kitelepülés, a választókerület a megye lakóival történt kapcsolatfelvétel és a helyi problémák feltérképezése sok munkával és nem kevés áldozattal járt.

Azonban most még egy személyes áldozatot nekem is meg kell hoznom, amelyben számítok támogatásukra, a csapatra, akikkel eddig is együtt dolgoztunk.

A kormányváltás érdekében az ország több pontján már visszaléptek jelöltjeink az indulástól, de most a szövetség kibővítése révén újra kellett gondolni az egyéni jelöltek személyét és támogató pártjuk pozícióit is.

Az MSZP vezetése azzal a kéréssel fordult felém, felénk, hogy a Zala megyei 2. számú, Keszthely-Zalaszentgrót választókerületben adjunk lehetőséget arra, hogy az MSZP-DK-Együtt-PM közös jelöltje egy másik személy legyen.

Számos kérdés vetődött fel bennem is, mint ahogyan Bennetek, Önökben is.

De most történelmi jelentőségű a döntésünk országszerte. Első a haza és a nemzet sorsa. De számomra ugyanilyen fontos az MSZP, az én egyik nagy családom sorsa is. Az MSZP pedig akkor tud a legsikeresebben szerepelni, ha a kormányváltók szövetsége tagjaként mi is meghozzuk a magunk áldozatát.

A szükséges időben visszalépünk a demokratikus oldal másik, de immár közös jelöltje javára.

Az MSZP ennek a szövetségnek a legerősebb szereplője marad továbbra is, s ezt a munkánk révén is bizonyíthatjuk.

Visszalépek a jelöltségtől, de elszántan és sok munkával küzdünk közös sikerünk, a kormányváltás érdekében.

Kérlek, támogassatok ebben engem és az új, közös jelölteket is.

Brunner Tibor
Zala megyei 2. sz. választókerület, körzetfelelős

brunnert

Kampánynyitó utószilveszteri buli Szegeden

“Soha nem látott összefogás alakult ki a fiatalok között a Napfény Városában”

A Societas – Új Mozgalom szegedi szervezetének tagjai minden lehetséges eszközzel támogatni szeretnék az MSZP országgyűlési képviselőinek kampányát, köztük is az ifjúsági szervezet egykori elnökéét, dr. Ujhelyi Istvánét. A fiatalok ezen szándékukat kampánynyitó rendezvényükön nyilvánították ki, ahol Pataki Gergely, a helyi szervezet leköszönő elnöke megállapította, hogy soha nem látott összefogás alakult ki a szegedi Societas tagok között, s ez kampányidőszakban kifejezetten hasznos. Az eseményen részt vett Kalmár Ildikó, a szervezet Csongrád megyei elnöke, Brunner Tibor, a Societas – új Mozgalom országos alelnöke, valamint Rózsa Endre, a szervezet választmányi elnöke is. A Societas szegedi tagja örömmel konzultáltak az említett vendégekkel, s ennek köszönhetően rengeteg új program és ötlet született. A rendezvény végeztével a szegedi Societas újonnan megválasztott elnöke, Fojta Péter vezetésével neki is álltak a munkának a Napfény Városában.

brunnert

Előszilveszter SOCIETAS módra

Idén is megtartotta évadzáró buliját a SOCIETAS. Több, mint 300 fiatal búcsúztatta együtt az óévet Budapesten, ahol egy állóhajón élvezhettük a karaoke hallószervekre gyakorolt áldásos hatását, valamint az éjfélkor tartott szilveszteri főpróbát követően megválasztottuk az este bálkirályát és bálkirálynőjét, akiknek Mesterházy Attila, az MSZP miniszterelnök-jelöltje és Varga László a szervezet elnöke adta át az őket megillető koronákat. Ezen a csodálatos ásványvízgőzös éjszakán néhány fiatalnak még arra is volt ereje, hogy a DJ zenéjére táncoljon.

A buli hangulatát az is jól jellemezte, hogy az azt követő takarításon néhány hátra maradt alsónadrágot és egy tangát is találtunk.

Reméljük, hogy az idei év még több élménnyel kecsegtet majd és akikkel nem találkoztunk 28-án, nos azoknak Boldog Új Évet Kívánunk!

SOCIETAS