A legfontosabb helyi feladat: a közbiztonság helyreállítása!

brunnert

A legfontosabb helyi feladat: a közbiztonság helyreállítása!

Településünk új polgármesterjelöltje, Brunner Tibor minden közös ügyünk közül a Polgárőrség újraalakítását tartja a legsürgetőbbnek. Ha a helyiek ismét közvetlenül őrködhetnek majd saját biztonságuk felett s munkájukat majd új kamerás térfigyelő-rendszer segíti – már önmagában is jelentős előrelépés lesz Brunner igazi célja felé.

Ez pedig nem más, mint az esztergályhorváti emberek és a kezdeményezések összefogása, amely a továbblépés egyetlen útja, de egyben a fejlődés biztos záloga is.

– Előljáróban mondana néhány szót önmagáról, családjáról?
32 éves éves vagyok, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán közgazdászként, a vendéglátó és szálloda szakon államvizsgáztam.

Családom a 18. század óta él Esztergályban.

Bár én magam már Keszthelyen születtem, a helyi tradíciók fontos szerepet játszottak az életemben, ezért 5 év óta kisebb-nagyobb megszakításokkal itt élek, s a családi gazdaság folyamatos rendbetételével és fejlesztésével folytatni igyekszem elődeim munkáját.

Azóta bőven volt alkalmam megismerni, megtapasztalni a helyiek örömeit és gondjait. Ez és az itt élt őseim emléke számomra különösen jelentős erőforrás.

– Mi foglalkoztatja leginkább a lakosságot a faluban?

A településőrség felszámolása óta, annak hiányában, lényegében nincs család, amelynek valamelyik hozzátartozóját, vagy közeli ismerősét ne érintették volna hátrányosan a helyi bűnözés következményei.

Ma már nincs vita: ez így nem mehet tovább!

A legfontosabb ígéretünk, hogy haladéktalanul visszaállítjuk a polgárőrséget, amely rendőrökkel kiegészülve huszonnégy órás szolgálatot fog ellátni. Létrehozzuk a faluban, és ahol ez szükséges, a hegyen, a pincékre is kiterjesztjük a térfigyelő hálózatot.

Bízom benne, hogy ennek révén látványosan javíthatunk a közbiztonságon!

– Milyen más fontos célkitűzései vannak még a jövőre nézve?

Több évre előre szeretnék tervezni, a helyi fejlődést előmozdító, minél hatékonyabb munka érdekében.

Kiemelt feladatunk, hogy rossz minőségű útjainkat ismét járhatóvá tegyük, illetve, hogy kialakítsunk egy új játszóteret a kicsik számára. Nagyon fontos tervem, hogy a hegyen, borospincéknél mindenütt bevezethessük az áramot.

Szükség van olyan kezdeményezésekre, mint a szabadidő-tevékenységek bővítése, s ezen keresztül (is) a falusi turizmus fellendítése!

A szociális szolgáltatások terén elmondhatjuk, hogy a lehetőségekhez képest már eddig is igen jó munkát végzett a falu, de még több, sokkal több figyelmet kell szentelnünk az e tekintetben talán leginkább érintett nyugdíjasainknak.

Ezek persze jelenleg még csak ötletek: a részletes munkaterveket azután szeretném összeállítani, hogy a helyiek véleményét is részletesen kikértem mindezekről.

– Ön szerint milyen polgármesterre van szükségük a horvátiaknak?

Mindenekelőtt főállásúra. Olyanra, aki csak ezzel foglalkozik.

Az emberek elvárása az, hogy egy faluvezető mindig elérhető legyen. Ezt én sem látom másképpen, hiszen a polgármesteri feladatokat csak eképp lehet tisztességesen ellátni.

Annak, aki egy település élére áll, bár nyilván nem képes rá, lehetőleg ott kell lennie mindig és mindenhol. Én magam, bárki is keressen meg kérdésével az utcán vagy a hegyen, e-mailben vagy személyesen, mindig igyekszem legjobb lelkiismeretem szerint válaszolni.

Persze ezen túl is nagyon sok lesz még a munka.

De erre is fel kell készülni: nem félek a kihívásoktól.

Csak összefogásra, közös munkára van szükség, hisz együtt bármit el tudunk érni!

3 Comments so far

Leave a Reply